Flyfoto av Hurum Paper Mill

Hurum Paper Mill

I arkivene kan man finne materiale som dokumenterer arbeidsliv og næringsliv gjennom tidene. Vi har blant annet arkivene etter  losvesenet og telegrafstasjoner, mens man hos fogd, sorenskriver og byfogd kan finne handels- eller firmaregistre hvor alle firmaer er oppført. Politi og lensmann førte dessuten protokoller over utstedte handelsbrev. I tillegg kan vi blant privatarkivene finne arkiver etter bedrifter, som Hurum Paper Mill.