Flyfoto av Hurum Paper Mill

Hurum Paper Mill

Da papirproduksjonen i Hurum ble nedlagt høsten 2008, var det slutten på en hundre år lang industritradisjon. Hurum var en av de norske treforedlingsbedriftene som holdt det gående lengst, men det kunne fort ha vært slutt flere år tidligere.

Etter at celluloseproduksjonen ble avviklet i 1978, fulgte en periode med intens virksomhet for å finne en nisje innenfor markedet for spesialpapir der bedriften kunne overleve. Dokumentasjon av prøveproduksjon og papirprøver fra denne perioden utgjør noe av det spennende arkivmaterialet som bedriften har etterlatt seg. Hurum var innom så forskjellige områder som papir til aluminiumsfolie, spyposer til fly og ferjer, "mavebelte" til Kvikk-Lunsj, spesialkartong for blindeskrift og syrefri emballasje til Arkivverket - bare for å nevne noen få eksempler.

I 1990 startet imidlertid det såkalte "Returfiberprosjektet", der en satset på framstilling av resirkulert papir. Det skulle bli Hurums viktigste produktområde de siste årene, og bidro til at fabrikken var en av de få ukombinerte papirfabrikkene i landet som holdt hjulene i gang inn i et nytt årtusen. Starten på hele returfiberproduksjonen var et forprosjekt datert 3. januar 1991 og utarbeidet av det svenske selskapet NLK-Celpap for Norske Skog, som på den tiden var eier av Hurum Fabrikker. Det er et ganske kortfattet dokument på rundt 30 sider, men det fikk altså store konsekvenser for papirfabrikken på Hurum.

Fotokopi av sammenfatning av forprosjekt

Sammenfatning av forprosjektet.
Hurum Paper Mill: Produksjon, Papirfabrikken generelt,
Returfiberanlegg - forprosjekt og kontakt med leverandør nr. 3 (1990-2000).