Fotokopi av arkitekttegning av villa, fasade

Tegning av villabygning. Holmestrand byfogd: Diverse dokumenter 1 (1875-1900).

I arkivene finnes det mye bygningshistorie. I pantebøkene hos sorenskriver og byfogd finner man opplysninger om grensebeskrivelser, skylddelinger og skjøter og andre tinglyste dokumenter.

Pantebøkene med tilhørende panteregistre er scannet og ligger på Digitalarkivet. Branntakster er vår viktigste kilde til opplysninger om hus og bygninger i eldre tid. Disse finner vi i arkivene etter magistrat (for byene) og lensmenn (for landdistriktene).