Foto av tre sovende menn

I arkivet etter Horten tekniske skole finner vi et fotoalbum med blant annet dette bildet av tre sovende kamerater. Bildet har underteksten "Andersen, Hallesby, Gisholdt. (1904)"

Det finnes i varierende grad oppbevart fotografier i statsarkivene, enten som rene fotosamlinger eller enkeltvis blant de øvrige arkivsakene. Her viser vi fram noen av dem.