Sirkusprogram

Sirkusplakat fra Holmestrand byfogd, Justissaker 16 (1909-10).

De fleste av oss har av og til behov for litt underholdning. I arkivene våre finner vi flere spor etter forskjellige former for fritidssysler og underholdningstilbud.