Telegram: Vandløberen

Holmestrand byfogd - journalsaker eske 15 (1908).

”Se! Han går på vannet!” kan ha vært et av utropene i Tønsberg denne tirsdagen i 1908. Kaptein Grossmann hadde funnet opp vannski som han kunne ta en spasertur på vannet med, og publikum kunne løse billett for å se dette kunststykket ved Christensens Dampsag.

Skiene hadde i tillegg til det underholdende formålet, etter sigende også kommet godt til nytte i forbindelse med livreddende tiltak. Grossmann skulle ifølge telegrammet ha reddet hele 21 mennesker fra å drukne ved hjelp av sin oppfinnelse.