Statsarkivet i Kongsberg har et eksempel på arkivmateriale etter en leseforening i arkivene etter Eiker sogneprestkontor.

Vestfossen leseforenings innkjøp i 1805

Vestfossen leseforenings innkjøp i 1805

I en slik forening betalte medlemmene for å være med, og pengene ble brukt til å kjøpe bøker. De betalende fikk da tilgang på bøkene foreningen kjøpte for pengene, uten å måtte kjøpe alle disse bøkene selv.

Arkivmaterialet består av et lite hefte som dokumenterer leseforeningens drift, inkludert bøkenes ”cirkulation”. Her kan vi se hvilke menn som har betalt og hvor mye de betalte i 1804 og 1805. Ingen kvinner var offisielt medlem. I tillegg er det lister over de bøkene som ble kjøpt inn.

Oppblomstringen av leseforeninger i Norge skjedde som en del av og i kjølvannet etter opplysningstida. På landet var det typisk nok presten og bygdas ledende menn som sto bak. Gjerne samme menn som hadde stemmerett, og dermed eiendom og ressurser til å være med i en slik forening. Leseforeningens innkjøp tyder på at disse mennene var historieinteresserte. På innkjøpslisten ser vi litteratur til landets nasjonsbygging: "Suhms' Danmark, Norges og Holsteyns historie", "Badens' det norske Riges historie" og ikke minst "Kong Oluf den helliges historie af Hagerup".

Oversikt over innbetaling til Vestfossen leseselskap

Oversikt over innbetaling til Vestfossen leseselskap

Arkivkilde: Eiker sogneprestkontor, diverse pakkesaler - eske 9.

Arkivkilde: Eiker sogneprestkontor, diverse pakkesaler - eske 9.