Reklame for kino

Arkiv: Holmestrand byfogd, rettergang eske 14 (1905 - 1906)

Eller skal vi heller spørre: når kom det ”levende bilder” til Norge? Svaret kan blant annet finnes i arkivene etter lovens lange arm, fordi det måtte søkes om tillatelse til slike framvisninger og annen offentlig underholdning som sirkus og teaterforestillinger. I arkivene etter både politi og byrett finner vi derfor fra begynnelsen av 1900-tallet en rekke plakater og avisutklipp med kinoprogram. Noen plakatene er små kunstverk, slik vi ser i reklamen for Strømsø Biograf-Theater.

Før kinoene etablerte seg med sine egne og dertil egnede lokaler, var det vanlig med omreisende filmfremvisere. De som vokser opp i bygde-Norge, kan fremdeles dra nytte av omreisende kino (bygdekino). Som det framgår i en forhåndstrykt plakat fra Holmestrand, var det kø for å komme inn de gangene kinoen kom til byen og folk ble oppfordret til å møte opp i god tid.

På de første kinoene eller filmfremvisningene så man flere korte snutter uten lyd, som dere ser av programmene vi har funnet fram. I Holmestrand reklamerte de i 1906 med 17 filmsnutter, hvor de spesielt framhevde den nye norske kongefamiliens første skritt på norsk jord. I dag er vi vant til å kunne se film av alt og alle, men det var den gangen spennende for et lite bereist, patriotisk og nylig selvstendig folk å få anledning til å se sitt nye kongepar ”i levende bilder”.