Kjempen Johann Petursson fra Island

Kilde: Kongsberg politikammer, Forvaltning, Kongsbergmarken 1897 - 1949

Kongsbergmarken har lange tradisjoner – helt tilbake til de første driftsårene ved Kongsberg Sølvverk. Handel og håndverk har vært sentrale elementer i Kongsbergmarken i alle år. Senere har ulike kulturformer som konserter og kappleik vokst fram og blitt faste innslag på Marken. Tivoli og annen underholding har også i mange år vært naturlige attraksjoner under markedsdagene.

En helt spesiell attraksjon er under planlegging på Marken i 1940. Sirkusdirektør Arnardo søker nemlig om å ”forevise” verdens største menneske - islendingen Johann Petursson. Det er også lagt ved foto av den 2,52 m høye kjempen som til og med er utstyrt med flosshatt. Søknaden er sendt politimesteren i Kongsberg, og vi ser at politimesteren har påført søknaden ”innvilget”.

Opplysninger om tillatelse til å holde offentlige forestillinger vil normalt være å finne i politiarkiver.