Fotografi av korps fra Grenlands-området på 1890-tallet.

Korps fra Grenlands-området på 1890-tallet. Porsgrunn by: Straffesaker eske 11c (1890-96).

Norske musikkorps spiller en sentral rolle i feiringen av Norges
grunnlovsdag 17. mai. I Norge ble det dannet amatørkorps for
menn allerede på 1870-tallet.

Foto av Kongsbergmusikken

Kongsbergmusikken ble startet på 1890-tallet. Fra venstre: Johan Røraas, Søren Kaldahl, Hagbart Steffensen, Oluf Åmot, Jørgen Nilsen, Sigvart Steffensen, Anton Kjørstad og Steffen Stordalen. Bildet er tatt i samfunnshagen ca 1900. Foto: VSBs fotoarkiv.

Bildet til venstre viser et korps fra Grenlands-området på 1890-tallet.
Dette ble fremlagt som bevis for tap av interiør og gjenstander ved en
brann i fotografens studio i 1896.

Det første guttekorpset kom i 1901. Først i 1956 fikk norske jenter
formelt adgang til å delta i skolekorpsene.

Kongsberg Guttemusikkorps ble stiftet i 1911, og fotografiet under viser korpset 17. mai i 1936,
i forbindelse med 25-års jubileet.

 

Postkort med fotografi av Kongsberg Guttemusikkorps 17. mai 1936

Kongsberg Guttemusikkorps 17. mai 1936.