Brev fra Cirkus Globus

Brev fra Cirkus Globus til politimesteren i Ringerike

Allerede på 1860-tallet gjorde sirkuset sitt inntog i Norge. Gunerius Halvorsen startet opp som sirkusartist i svært ung alder – kanskje allerede som 10-åring – og hadde opptrådt med sirkus rundt i Europa, deriblant både i Paris og London, før han startet sitt eget Cirkus Halvorsen.

I politiarkivene finner vi enkelte søknader om tillatelse til sirkusforestillinger tidlig på 1900-tallet. Cirkus Globus med direktør Leth Carstensen reklamerer i 1916 i brev til politimesteren i Hønefoss med å ha telt som kunne ”garanteres aldeles vandtæt” og med plass til 2000 personer. Det hevdes også å være det ”Største og fineste rejsende Selskab i Norden”.

Sirkusforestillingene har beholdt sin særegne karakter, og vi kjenner igjen flere av postene på programmet til Cirkus Norbeck fra 1908. Der var både klovner, akrobater og levende dyr som utførte sine kunster da som nå.
 

Programmets bakside: Reklame for fiskeboller

Programmets bakside: Reklame for fiskeboller