Ja vi elsker - Grunnlovsjubileet 2014

Statsarkivet i Kongsberg markerte dette jubileet ved å presentere historier og dokumenter fra dagligliv og hverdagen i 1814. En del av historiene representerer ikke nødvendigvis det hverdagslige og vanlige, men belyser livene til mennesker vi ellers ikke hører mye om.

Historiene og dokumentene vi har funnet kan ofte være spennende i seg selv og en del vil også kunne være med å belyse de viktige begivenhetene som fant sted i 1814.