Postkort av kongebarna (prins Harald og prinsessene Astrid og Ragnhild) som har kledd seg ut

Postkort med bilde av prins Harald og prinsessene Astrid og Ragnhild som leker cowboy og indianer. Postkortet har hengt på et kontor som har avlevert arkivmateriale til Statsarkivet i Kongsberg. Foto: Anders Beer Wilse, udatert.

I Statsarkivet i Kongsberg kan man finne opplysninger om kjente personer som har hatt tilknytning til eller vært innom Buskerud, Vestfold eller Telemark, eller andre personer som har hatt historisk betydning. Her viser vi fram noen eksempler.