Fotokopi av forsiden på en BEHA-katalog

Gjerpen sorenskriveri: Ekstrarettssaker og B-saker 27 (1928)

Når vi leter i arkivene hender det vi kommer over materiale som dreier seg om mer hjemlige forhold, som mat og husarbeid. Her har vi samlet noen eksempler på dette.

Til venstre ser vi en katalog over produkter fra komfyr- og varmeovnprodusenten BEHA (tidligere Berg-Hanssen Elektriske Fabrikker). Fabrikken ligger i Porsgrunn, og ble stiftet i 1917 av ingeniør Carl Eugene Berg-Hanssen fra Kongsberg.