Fotokopi av plakat med teksten "Leve kong Haakon"

Plakat som ble hengt opp i Horten i mars 1941. Plakaten ble tatt ned, saken ble etterforsket og senere henlagt, men plakaten ble tatt vare på som bevis. Nord-Jarlsberg politikammer, justissaker nr. 246 (1941).

De aller fleste arkiver inneholder noe informasjon om hva som skjedde under okkupasjonstiden. Arkivene etter politi og lensmann inneholder enkeltsaker, men kan også gi informasjon om for eksempel regler og bestemmelser som ble vedtatt under 2. verdenskrig. Disse arkivene kan også være gode kilder til både motstandsbevegelsens og okkupasjonsmaktens aktivitet.