Det er ikke alltid like lett å finne igjen slektninger som har emigrert. Vi vil gjerne trekke fram passjournal fra Hallingdal for perioden 1856 – 1965 som en aktuell kilde til utvandring.

I denne passjournalen er det oppgitt hvor de som fikk pass skulle reise, spesielt for de som skulle til Amerika. Dette kan være en nyttig kilde for slektsforskere, siden passjournalen også dekker perioden før folketellingen i 1865.

Vi har skrevet av protokollen, og gjort den tilgjengelig som database. Originalen er i Statsarkivet i Kongsberg, se nettkatalogen: Hallingdal fogderi, Næring, Samferdsel, pakkesaker nr. 1.

Dere kan lese mer om pass i Norsk Historisk Leksikon. (Se Norsk Historisk Leksikon, pass.)