Fotokopi av julekort

Julekort fra 1946. Telemark folkehøgskole.

Fra tid til annen dukker det opp personlige brev eller postkort blant arkivsakene. Her viser vi noen eksempler vi har funnet hos oss.