Landets eldste kirkebok

Andebu kirkebok er Norges eldste bevarte kirkebok. Den ble i 2012 en del av Norges dokumentarv.

I arkivene finnes det mye dokumentasjon på ulike former for religionsutøvelse gjennom tidene. Arkivmaterialet fra kirkelig virksomhet som finnes i statsarkivene går tilbake til begynnelsen av 1600-tallet, men er fyldigere fra annen halvdel av 1700-tallet.

Den største mengden materiale kommer fra sogneprest og prost, men Statsarkivet i Kongsberg tar også vare på en del arkiver etter trossamfunn utenfor Den norske kirke.