Fotokopi av etterlysning etter Leon Marcher

Danske Leon H. Marcher ble i 1910 etterlyst for tyveri av fem tusen dollar. I arkivet etter Holmestrand byfogd ligger denne etterlysningen sammen med telegrammer som viser at han ble observert i Holmestrand.

Kilder etter gamle straffesaker kan fortelle oss mye om våre forfedre. Mye av det som ble anmeldt og etterforsket tidligere, er ting vi ville sett på som bagateller i dag. Flere enn vi kanskje tror kan dermed ha vært i kontakt med lovens lange arm.

Statsarkivet tar vare på arkiver etter politi, lensmenn og tingrett og dens forgjengere. Her og andre steder kan vi finne spor av folk som har vært på kant med loven gjennom tidene.