Å sitte på brød og vann er det noe som heter. Nå er det lenge siden det var slike forhold i norske fengsler. Dessuten var gjerne ”brød og vann” en tilleggstraff for enkelte fanger. Ser vi på menyen fra fengslet i Skien fra 1860-årene, så fikk de innsatte sannelig litt smør på søndagsfrokosten. Dersom menyen ble fulgt, vel og merke.

Før 1800-tallet var fangene avhengig av å skaffe seg mat selv, gjennom den lille lønnen de fikk for arbeidet, eller rett og slett tigging. I løpet av 1800-tallet får fanger i norske fengsler det noe bedre enn i perioden før. Fangene får nå kosten i fengslet, og spiser også bedre. Hvis vi ser på menyen, er det likevel ikke store greiene.

Grøt og brød var en hjørnestein i folks kosthold, og grøt fikk fangene så det holdt! Noe fisk fikk de til middag, samt kjøtt og grønnsaker fantes til middag i form av suppe og velling.