Kriminalloven fra 1842 (kap. 2 § 10 – 30) presiserer at fangene kan få ulik kost, som en del av den enkeltes straffeutmåling. Det var også viktig at fangene arbeidet, og ble vant med god arbeidsmoral i fengslet. At regulering av maten er en del av straffen, kommer fram i ordensreglenes punkt 7. Her står det at nytelse av tobakk var forbudt for straffanger på vann og brød. Varetektsfangene med arbeidsfortjeneste kunne kjøpe seg skråtobakk, som ikke kunne røkes.

Fengselsarkivene inneholder mange interessante opplysninger om livet i fengslet, og fangene. Før fotografiets tid ble fangenes utseende av og til beskrevet når de ble satt inn. Men husk at det kun er de eldste fengselsarkivene som er offentlig tilgjengelig. Den rådende tankegangen er at fanger skal få mulighet til rehabilitering, ikke bli satt i offentlig gapestokk.