Fotokopi av postkort Hønefoss

Søndre torv i Hønefoss. Buskerud fylke, C-saker 22 (1916)

I arkivene kan vi finne materiale som dokumenterer viktige hendelser, samfunnsoppgaver og andre elementer i samfunnet vårt. Her presenterer vi noen av dem.