Gjenstandsmaterialet i skiftet er lenket mot databasen over gjenstander og fotografier i Digitalt Museum. Klikk på ordene i skiftet, og se bilder av tilsvarende gjenstander i databasen.

Fotografi av oppslag i skifteprotokoll

Utsnitt av skifteprotokoll.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skiftebehandling, skifteprotokoll nr 27 (1841-1852), s. 265a og b.

Udlodning 20:Febr 1849 vide Udlodningsprotocollen Folio 249 (=henvisning til utlodningsprotokollen hvor det registrerte boet blir fordelt mellom arvingene)

Holden. Aar 1847, den 28de Januar blev Skifteretten sat paa Gaarden store Wibetoe i Holden Præstegjelds Hovedsogn, for at registrere og vurdere Stervboet (=dødsboet) efter hersteds under 30te Dcbr. 1846, ved Døden afgangne Gaardmands Kone Kirsti Steensdatter, alt til lovligt Skifte mellem Stervboenkemanden Anders Thomassen Wibetoe og hans med den afdøde i lovligt Egteskap sammenavlede og i-live Børn som derefter Gjelds og Udgifts Fradrag kan blive at arve. Forretningen betjentes paa Hr. Sorenskriver Ridder Wessels Vægne af Lehnsmand Poppe i Overvær af opnævnte og tilkaldte Taxationsmænd Ole Thorsen Ytterbøe og Ole Jensen Helgen.

Hvorda var tilstede Stervboenkemanden Anders Thomasen som forklarede at her kun gives Arvinger af et Egteskab, nemlig med fornævnte hans afdøde Hustrue og i hvilket Egteskab er sammenavlet 4 iliveværende Børn, 2 Sønner og 2 Døttre, af Navn og Alder saaledes: - 1 ældste Søn Anders Andersen 16 Aar gl. 29de førstkommende. - 2 anden Søn Ole Andersen 13 Aar gl. - 3 ældste Datter Kari Andersdatter gift med tilstædeværende Anders Pedersen Tufte. - 4 yngste Datter Anne Andersdatter 20 Aar gl. ugift og her hjemmeværende.

Til formynder for ældste Søn Anders Andersen blev indsat hans Slægtning Jørgen Andreas Nielsen Vibetoe, samt som Formynder for Ole Andersen og Datteren Anne Andersdatter blev anordnet Ole Andersen Meltei. Og denne Anordnelse afgav Stervboenkemanden Løfte om at underrette de udnævnte Formyndere.

Stervboenkemanden blev derefter paalagt redeligen at opgive til Skifte alt hvad som kan komme samme til Indtægt paa det at i Eftertiden ingen Anke over Arvesvig skal fremkomme, alt i følge Loven; ligesom Taxationsmændene bleve tilholdt at taxere Boets Eiendele overensstemmende med deres bedste Skjøn, og efter Nutidens Priser. Efter at dette var oplæst fremgikkes med Registrering og Vurdering som følger:

Fotografi av ølbolle

Fotografi av ølbolle. Foto: Anne-Lise Reinsfelt/Norsk Folkemuseum. Klikk for å komme til siden bildet er hentet fra.

- 1 Laag til Ølkrus med forgyldt Penge i Laaget; 5 Spd. - 1 Slavandhuus (=luktevannshus) med bogstaver K.S.D.; 2 1/2 Spd. - 2 Sølvspiseskjeer; 12 mk. - 2 do. med Bogstaverne den ene M.M.S.D. 1761, den anden med O.A.S.S. 1807; 3 Spd. - 2 do. den ene med Bogstaver O.S.S.H, M.H.D.H. Aarstal 1807; 3 Spd. - 1 Par Skoespender; 6 mk. - 1 Kobberkaffekjedel; 3 Spd. - 1 mindre do.; 4 mk. - 1 Kobberfarvekjedel; 5 Spd. - 1 fladt Tinfat; 1/2 Spd. - 1 do. mindre; 1 mk 12 s. - 4 flade Tallerkener; 2 mk. - 1 Bliklygt, 1 Dørslag og et Pottemaal; 8 s. - 6 flade Steentallerkener; 1 mk. - 1 Par Tinstager; 1 mk 8 s. - 1 rund Karaffel; 16 s. - 1 8-kantet Boutelje; 12 s. - 3 sorte Bouteljer; 12 s. - 1 grønt Steenfad; 8 s. - 1 Blikspand; 16 s. - 1 bruunringet Steenbolle; 8 s. - 1 do. roset; 6 s. - 3 Par hvide Thekopper; 12 s. - 1 Dusin Bordknive med Gafler; 3 mk. - 1 Ildtang; 1 mk. - 1 3-Settings Gryde (=gryte som rommet 3 settinger, settingsmålet varierte lokalt); 6 mk. - 1 mindre do.; 3 mk. 12 s. - 1 do. mindre; 36 s. - 1 do. mindre; 12 s. - 1 Raajerns Brendejern; 16 s. - 1 Bagsteredskap med Behør, hvoriblandt 1 Takke; 1 Spd. - 1 Langbord med Krak; 1/2 Spd. - 1 Klædeskiste med Beslag laasferdig; 1 Spd. - 1 Væv med Tilbehør; 2 Spd. - 1 Havesprøite; 1 mk. - 2 Grynsold; 1 mk. - 2 Grindestole; 12 s. - 1 Kubbestol; 8 s. - 1 Egeøltønde; 4 mk. - 1 do. mindre; 2 mk 12 s. - 1 Rennebom; 1 mk. - 1 Tønde til tørt; 8 s. - 1 rød Meelholk med Laag; 4 mk. - 1 Kjødkar med Laag; 2 mk 12 s. - 1 stor Brødholk med Laag; 3 mk. - 1 do. med do. noget større; 3 mk. - 1 Meelholk med Laag; 2 mk. - 1 brendemerket Brødbøtte; 2 mk. - 1 Bøhle med 3 Rum; 3 mk. - 1 Bihle (=tømmermannsøks); 1 mk 8 s. - 1 Fruentimersadel med Bidsel og Grime; 6 Spd. - Kiste med 2 Rum; 1 mk 12 s. - 1 mindre Kiste med 3 Rum; 1 mk 12 s. - 1 rund Holk med Laag; 8 s. - 1 Sættingsmaal; 16 s. - 1 Maaleqvarter; 16 s. - 2 Grindestole; 16 s. - 1 4-stolpet Sengested; 2 mk. - 1 Firkantet Bord; 12 s. - 1 Par Stubsledehager; 1 mk. - 1 do. do; 1 mk. - 2 Overhager; 2 mk. - 1 Meihage 36 s. - 1 do; 1 mk. - 1 Jernmie; 16 s. - 1 Jerntjor; 2 mk. - 1 do; 4 mk. - 1 Messingbjelle med Jernklave; 2 mk. - 1 Hestehøvre, 1 Bjelle; 6 s. - 8 gl. Jaaer; 1 mk. - 2 Sigder; 16 s. - 1 Jordhakke; 16 s. - 3 Potetesgrev; 12 s. - 1 Messingbeslagen Kjærresæle; 2 Spd. - 1 Kjærresæle med Læderhøvre; 2 mk. - 1 Arbeidssæle med Bagsæle; 2 Spd. - 1 do. do.; 6 mk. - 1 Arbeidssæle; 2 mk. - 1 Messingbeslagen Hestegrime med Jernbiedsel; 3 mk. - 1 Skaaklenaver (=bor til å lage hull i skoklene/skjækene på vogn/slede) og 2 Hugjern; 1 mk. - 1 Sandkar og en Balje; 6 s. - 1 Plov; 2 Spd. - 1 do. uden Bidsel; 3 mk. - 1 Harv; 1 Spd 3 mk. - 1 fladlaaget Kiste uden Laas; 16 s. - 2 aflange Holker; 16 s. - 1 Silleqvarter; 12 s. - 2 Bøtter med Laag; 12 s. 1 Kjerne og 1 Vandbøtte; 8 s. - 2 Julfladder; 3 mk. - 1 Stubslæde med Efterslæde (=tømmerslede med "tilhenger"); 4 mk. - 1 do. do.; 4 mk. - 2 Meisetøier med Klubber; 2 mk. - 1 Langslæde med Kullekurv (=kurv til trekull); 3 mk. - 1 Slibesteen; 6 mk. - 1 Blaamalt Lettingslæde; 8 mk. - 1 Arbeidsvogn; 4 mk. - 1 Vandkar; 1 mk. - 1 do.; 1 mk. - 1 Rostekar (=kar til ølbrygging); 1/2 Spd. - 1 Hammer og Tang; 1 mk. - 1 Hugøx; 1 mk 12 s. - 1 do.; 1 mk. - 1 Grindsaug; 16 s. - 1 Smedebælg, 1 Smedested, 1 Spishage, 2 Tenger, 1 Meisel, 2 Hammere; alt for 8 Spd. - 1 Nyt Hulsold; 16 s. - 1 4-stolpet Sængested med grønt værkens Omhæng; 2 1/2 Spd. - 1 rødmalet Skab med fire Døre; 5 Spd. - 1 rødmalet Kanapsbænk; 2 Spd. - 1 umalet do.; 6 mk. - 1 rødmalet Vingebord; 8 mk. - 1 Jevndøgns Stueuhr; 2 Spd. - 4 Grinstole; 1 mk 8 s. - 1 rødmalet Kubbestol; 1 mk. - 1 liden Speile 16 s. - 1 Mangletøi; 12 s. - 1 Ølbolle; 12 s. - 1 rødmalet 4-Kantet Bord; 1 mk. 12 s. - 1 rødmalet Dragkiste med 5 Skuffe; 4 1/2 Spd. - 1 Speile i bronseret (bronsebelagt) Ramme med forgyldte Zirater (utskjæringer); 5 Spd. - 1 blaamalet Hængeskab laasfærdig; 1 Spd 4 mk. - 2 Grindestole; 1 mk 8 s. - 2 Pinnestole; 4 mk. - 1 Roset Damaskes Kaabe; 2 Spd. - 1 Høien og Dækken til en Kirkesæle; 2 Spd. - 1 Laasferdig Skriin; 4 mk. - 1 Ølbolle stor; 16 s. - 1 4-Lpd Jernvægt (1 lispund = ca. 8kg); 4 mk. - 1 Borsvingebor; 1 mk 8 s. - 1 Gryde paa Viftingsæter (=gårdens seterstøl); 4 mk. - 2 Drøftertrauge (=trau til rensing av korn); 1 mk 8 s. - 6 Melketrauge; 1 mk 12 s. - 1 Silingstraug; 16 s. - 2 Melkeringer med Jernhænker; 1 mk. 8 s. - 2 Vandbøtter; 16 s. - 1 Vandkar hos Thyge Threnæs efter Ansvaret til Værdie for 1 mk 16 s. - 1 Mugge; 2 mk. - 1 dobbelt Rok; 1 mk 12 s. - 2 Garnvinder; 1 mk. - 1 nye Fillerye; 2 mk. - 1 Potetesqværn; 16 s. - 1 rannet Overdyne; 2 Spd. - 1 Underdyne; 8 mk. - 1 Uldsængklæde; 2 mk 12 s. - 2 Strielagen; 4 mk. - 1 Hovedpude med Lærredsvar; 1/2 Spd. - 1 do. med do.; 1 mk 12 s. - 1 Skindfæld; 1 mk 12 s. - 1 Fillerye; 12 s. - 1 Strielagen; 2 mk 12 s. - 1 Skindfæld; 3 mk. - 1 Uldsængklæde; 16 s. - 1 Hovedpude med Lærretsvar; 2 mk. - 1 blaa droplet Koe Haabeth (=kuas navn); 11 Spd. - 1 do. do.; Stadelind; 12 Spd. - 1 Tiungs Qwie rødsalet Anros kaldet; 6 Spd. - 1 Aarsgammel Qwie Leikeros kaldet; 3 Spd. - 1 Griis; 2 Spd. - 3 voxne Sauer; 3 Spd. - 1 Fjorlam; 3 mk. - 1 borket Hoppe; 28 Spd. - 1 gul do.; 25 Spd.

Stervboenkemanden Anders Thomasen Wibetoe sagde paa Tilspørgende at ikke var vidende om at Boet var eiende mere Løsøreeffecter eller noget som helst Tilgodehavende som kunde komme Boet til Indtægt. Boet eier derimod fast Eiendom: Gaarden Wibetoe store i Holden Præstegjelds Hovedsogn, i hvilken Stervboenkemanden erklærede sig at eie 2de Anparter, den ene skylder 3 Skylddaler 2 Ort 14 s, den anden Anpart af Vibetoe skylder som ved nærværende Taxation bliver at ansætte i Værdie.

Derefter blev anmeldt følgende Gjeld: 1. til Norges Bank 630 Spd. - 2. Do. til Norges Bank 160 Spd. - 3. til Hans Iversen Haukenesodden 15 Spd 3 mk 12 s. - 5. til Reier Fihn af Nordland 20 Spd. - 6. Lehnsmand Poppe for mulige Skatter for Aaret 1846 som for Fogden indcasseres, som ved nærmere Regning skal blive indgivet for Skifteretten. - 7. Til Sparebanken sagde Stervboenkemanden at skylde paa 2de Obligationer 1. 45 Spd, 2. en paa 15 Spd. Endvidere forklarede Stervboenkemanden at skylde for Begravelsen 40 Spd som til Skifteretten end forlanges skal indgives Specifiseret Regning. Til Slutning bemerkedes at Norges Banks tilgodehavende Fordringer er med Pant i Gaarden Store Wibetoe forsikrede. Da Registreringen var fuldført blev samme sluttet.

U. Poppe  Ole Jensen  Ole Thorsen

Skifteforretningen omfatter bare registrering av boet, den innerholder ingen fordeling av arveparter til barna. Fordelingen er innført i utlodningsprotokollen, jfr. henvisningen i skiftets innledning.

Fotografi av kullslede

Fotografi av kullslede. Foto: Norsk Folkemuseum. Klikk for å komme til siden bildet er hentet fra.