Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Avskrift av borgerlig vigsel i Eiker 24.04.1895

Aar 1895 den 24de April fremstillede sig for meg med tilkjendegivende at det var deres akt at indtræde i ægteskab med hinanden blikkenslager og ungkarl Fredrik Eliasen og pige Laura Ludvigsdatter. De freml. 1 attest fra sognepræsten i Hedrum af 29/11 1880, udvisende at Laura, datter af forældre omreisende handlende Ludvig Fredriksen og pige Anne Marie Fredriksdtr. er født den 25 november 1865 og døbt 2 december s.a. med paategning fra sognepræsten i Lardal af 26. mai 1881 udvisende at hun er konfirmeret i mai s.a., 2. attest fra sognepræsten i Solum af 8 september 1881 udvisende at Fredrik, søn af omsteifer gjørtler Elias Johannesen og hustru Anikken Fredriksdtr. er født den 26 april 1866 og døbt 16 mai s.a., 3 attest fra sognepræsten i Eker af 17 april 1893 udvisende, at Fredrik Eliasen har udmeldt sig af statskirken. Eliasen erklærede sig at være vaksineret.

Som forlovere fremstod blikkenslager Julius Fredriksen 40 år gl., boende ved Skotselven og Robert Fredriksen 23 aar gl., cellulosearb., boende i Skotselven, hvilke erklærede at intet var til hinder for ægteskabs lovlige indgaaelse mellem parterne.
Brudefolkene erklærede at de agter at bosætte sig paa Semsmoen i Eker. Fredrik Eliasen tilhører intet ordnet kirkesamfund.

Parterne mindedes om vigtigheden og betydningen af den forbindelse de agtede at indgaa og efterat de derpaa paa spm. til hvær især havde erklæret at det var deres villie at leve sammen i ægtestand, blev de af meg paa embeds vegne og i kraft af loven erklærede for ægtefolk, alt i overensst. med kgl. resol. af 10/11 63 jfr. høieste resol. af 10/1 92. –
Fredrik Eliasen Laura Ludvigsdatter m. p. pen.
Tom Bang Som notarialvidne:
Som notarius publicus H. Berg
------------------------------------
 Attesterne tilbageleveret
 

 

Aar 1895 den 24 april fremstillede sig for mig med tilkjendegivende at det var deres agt at indtræde i ægteskab med hinanden handelskarl Johannes Alexander Ludvigsen og pige Karoline Sofie Olsdatter. De freml. 1 attest fra sognepræsten i Eker af 24 d. md. udvisende at Johannes Alexander Ludvigsen er født den 14 februar 1874 af forældre omstreifer Ludvig Fredriksen og hustru Marie Fredriksdtr., døbt 8 marts s.a. og konfirmeret 28 april 1889, 2 attest fra sognepræst Krøger dat. Tanum af 20 d. md. hvorefter Brunlanæs kirkebog udviser at Karoline Sofie, datter af omstreifer Ole Kristian Eliasen Tanum og Agnete Vilhelmine Olsdr. er født i Slemdal 16/7 og døbt 23 august 1874, samt konfirmeret i Tanum Brunlanæs 13/10 89. Notarius tilførte, at Johannes Ludvigsen, for nogle dage siden havde forevist ham attest fra sognepræsten i Eker om hans udtræden af statskirken.

Som forlovere fremstod Gulbrand Martinsen, blikkenslager, 27 år gl. boende i Skotselven og Jakob Andreasen 24 år gl., arbeider, boende i Skotselven, hvilke erklærede at de som forlovere indestod for, at intet var til hinder for ægteskabs lovlige indgaaelse mellem parterne.
Brudefolkene vil begive sig til Laurvig, hvor de muligens tager fast bopæl.
Alexander Ludvigsen tilhører intet ordnet kirkesamfund.

Parterne mindedes om vigtigheden og betydningen af den forbindelse de agtede at indgaa og efterat de derpaa paa spm. til hver især havde erklæret at det var deres vilie at leve sammen i ægtestand blev de af mig paa embeds vegne og i kraft af loven erklærede for ægtefolk, alt i overensst. med kgl. resol. af 10/10 63 jfr. høieste resol. af 12/1 92.
Johannes A. Ludvigsen Sofie Olsen
Tom Bang Som notarialvidne:
Som notarius publicus H. Berg
(Attesterne tilbageleveret).