Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Lillegården barnehjem fikk helt fra starten i 1901 mange henvendelser fra vergeråd om å ta imot barn fra omstreifere. I et brev til Øvre Eiker vergeråd i 1911 uttaler bestyrerinnen ved barnehjemet at ”her er fult hus og den ene er ogsaa for gammel”. Barnehjemmet kunne ta imot 25 barn. Da barna ble 12-13 år gamle, ble mange ”satt bort” i privat forpleining.

 
Vergeloven trådte i kraft året før Lillegården ble åpnet. Loven bestemte at barn under 16 år kunne settes bort hos fosterforeldre, i barnehjem eller skolehjem dersom barnet ble mishandlet eller forsømt. Loven forutsatte at det ble opprettet vergeråd i hver kommune.

Vi finner arkivmateriale fra vergerådene i arkivene etter sorenskrivere og sogneprester.På bildet nedenfor ser vi barna og personalet ved Lillegården stilt opp for fotografering i 1915. Kanskje kontaktet barnehjemmet fotograf fordi tre av jentene skulle konfirmeres i Eidanger kirke samme året.
.