Foto av Horten Tekniske Skole 1899

Horten tekniske skole. Foto fra 1899. Horten Tekniske Skole: Personalet 2.

Statsarkivet i Kongsberg oppbevarer arkiver etter statlige skoler i området, blant annet spesialskoler og høgskoler. I tillegg har vi arkiver etter skoledirektør, skolelærerseminar og enkelte private skoler. Både disse og andre arkiver kan dokumentere ulike sider ved barndom og oppvekst og utdanning generelt.