Foto av postkort, motiv drosje.

Den første drosjen på Kongsberg. Fylkesmannen i Telemark, Veivesen nr. 7 (1909)

I mange av arkivene finnes opplysninger om transport og transportmidler. Hos politi og amtmann kan det finnes søknader om tillatelse til å kjøre motorvogn. I politiarkivene kan det også foreligge førerkort- og motorvognregistre.

Vi har også arkiver etter NSB, forskjellige trafikkstasjoner og losvesenet.