Kongetoget ved Bergensbanens åpning

Kongetoget på Begnabroen 27. november 1909

Den 27. november 2009 er det 100 år siden kong Haakon foretok den høytidelige åpningen av Bergensbanen (NSB, 2.trafikkdistrikt, Driftsbestyreren, sirkulærer 15, nr. 167/09). Høsten 1909 var arbeidet med den 2,3 km lange Haverstingtunnelen mellom Brekkebygda og Ørgenvika ferdig, og strekningen til Kristiania via Roa ble tatt i bruk.

Da åpningstoget rullet gjennom Ringerike og Hallingdal den 27. november 1909, var det stort oppmøte og festivitas på stasjonene. Postkortet viser folkemengdene på Nesbyen.

Nes herredsstyre hadde i møte 12. november bevilget midler og valgt Peder Mathismoen og Hans T. Øie til å besørge festlig utstyr eller arrangement i anledning åpningen av Bergensbanen.

Herredsstyret i Norderhov strakk seg så langt som å avholde en fest for jernbanearbeiderne på åpningsdagen, og i møte 19. november ble det enstemmig bevilget 250 kroner til dette formål.