De første dampskipene i Norge ble innkjøpt for statens regning i 1826. Byggingen foregikk ved et skipsverft i Dover i England, og de ankom Fredriksvern henholdsvis i desember 1826 og februar 1827. Fra 17. april 1827 ble de satt inn i passasjer- og postrute mellom Kristiania og Kristiansand og Fredriksvern og København. Dette markerte starten på et viktig kapittel i Norges skipsfartshistorie, nemlig overgangen fra seil til damp.

Det som trolig var den første offisielle prøveturen med ’Dampfartøjet No.2’, som senere fikk navnet ’Prinds Carl’, foregikk onsdag 4. april 1827 fra Fredriksvern til Kristiania. Skipets sjef, kapteinløytnant Ole W. Erichsen, hadde to dager tidligere sendt et brev til postmesteren i Larvik, hvor han redgjorde for turen. Det var avgang fra Fredriksvern kl. 05.00, med anløp i Vallø, Horten, Holmestrand, Tronviken og Drøbak. Erichsen bad postmesteren om at pakker som skulle sendes og en liste over passasjerene ble levert ham om kvelden den 3. april.