Foto av barn som leker i flomvann

Fra flommen i Skien i 1927. Fra arkivet etter Telemarkskanalene.

Mennesket har etterlatt seg mange skriftlige kilder til vær gjennom tidene. Noen av disse kildene finnes i arkivene som Statsarkivet oppbevarer. Hos tollkontorer og fyrvesenet kan man finne værobservasjoner som er notert ned.

Er man ute etter opplysninger om følgene av mer ekstreme værtyper, kan det finnes informasjon både hos sorenskriver, fogd og amtmann. Også i arkivene etter veivesenet og NSB kan man finne opplysninger om veier og jernbanestrekninger som er blitt ødelagt som følge av været.