Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Vær har det vært så lenge mennesker har etterlatt seg skriftlige kilder. Hva er mer naturlig enn at vi finnes kilder til vær i arkivene? For det gjør det!

Vi har i denne omgang presentert fram privatarkiver etter næringsvirksomhet i vårt distrikt, sorenskriveriene, fogd og amtmann. I disse arkivene finnes det informasjon om følgene av ekstremvær, men også i arkivene etter veivesenet og NSB finner vi for eksempel opplysinger knyttet til bortvaskede veier og jernebanestrekninger.


Er man derimot ute etter værobservasjoner, finnes dette også notert i statlige arkiver - for eksempel hos tollkontorer og fyrvesenet. Kanskje du er ute etter værobservasjoner fra "gamle dager"? I så fall kan du gå inn på met.no for å få tilgang på Meteorologisk institutts historiske database.

 

Brurester etter 1927 flommen, foto fra Vidar Skaar Borgersens fotosamling.

Brurester etter 1927 flommen, foto fra Vidar Skaar Borgersens fotosamling..