Riksarkivaren har som oppgave å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organ, jfr. arkivloven § 7. I dette ligger at Riksarkivaren ved Riksarkivet og statsarkivene kan foreta tilsynsbesøk hos den enkelte virksomhet.

Arkivloven § 8 pålegger offentlig forvaltning å gi opplysninger til Riksarkivaren om arkivmessige forhold, og om forhold som kan ha betydning for oppfyllelse av formålet med arkivloven.

Fra 1. november 2016 fikk Arkivverket en ny organisasjonsstruktur. Tilsynsvirksomheten med arkivarbeidet i offentlige organ ligger nå hos seksjonen Dokumentasjonsforvaltning.

Kommunale og fylkeskommunale arkiver er av vesentlig betydning for innbyggernes rettssikkerhet, som beslutningsgrunnlag for forvaltningen og som historisk kildegrunnlag.

Hensikten med tilsynsvirksomheten er å kontrollere at kommunene oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter om sikring og tilgjengeliggjøring av arkivene.

Tilsynsrapporter og pålegg fra tidligere tilsyn utført av Statsarkivet i Kongsberg er tilgjengelige fra menyen til venstre.