Statsarkivet i Kristiansand er involvert i forskjellige arrangementer hvert år. Noen foregår i arkivbygningen (Arkivsenter sør), mens en del gjennomføres andre steder.