Arkivsenter sør  arrangerer foredrag og åpen lesesal noen lørdager og kvelder hver vår og høst. Dette er et samarbeid mellom Statsarkivet i Kristiansand  og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS .

Her ser du programmet for høsten 2014.

Første verdenskrig – sørlendingers opplevelser under krigen


Tid: Lørdag 4. oktober kl. 11-15

Sted: Arkivsenter sør, Märthas vei 1 (Presteheia), Kristiansand

Bildet: 3. hjulrytterkompani Gimlemoen 1914.

Skjebnen som rammet krigsseilerne fra 2. verdenskrig begynner å bli kjent. Men også 1. verdenskrig rammet sjømennene i den norske handelsflåten hardt. Særlig etter tyskernes uinnskrenkede ubåtkrig fra februar 1917 ble tapene i den norske flåten store, og ved krigens slutt hadde 889 skip forlist og 2123 sjømenn mistet livet. På Arkivsenter sør kan du se blant annet dekksdagbøker som var med mannskapene i livbåtene, og som med forteller om de dramatiske krigsforlisene.

Norge var nøytralt i 1. verdenskrig, men sørlendingene for hundre år siden merket likevel krigen med nøytralitetsvakter, varemangel og krigsforlis. Lørdag 4. oktober er det temadag 1. verdenskrig på Arkivsenter sør. Hvilke spor finner vi i arkivene etter denne dramatiske perioden i vår historie?

Vi forteller om skipsforlis og u-båtkrig, og om mobiliseringen av den norske hæren for nøytralitetsvern og om hvordan mobiliseringen preget garnisonsbyen Kristiansand. Soldater ble plassert på strategiske utkikspunkter langs kysten og ved broer, ammunisjonslagre etc. Du får også høre om provianteringsrådene som alle kommuner opprettet på grunn av forsyningskrisen. I både kommunale og statlige arkiver finnes spor etter provianteringsrådenes virksomhet med rasjonering, prisregulering, varetellinger m.m.

Kl. 11.00-15.00: Åpen lesesal med betjening og individuell veiledning for slektsgranskere og alle andre.

Utstillinger i vestibylen:
-Valg av eidsvollsmenn fra Agder
-Senking av "Storesand" 1915

Gratis adgang. Gratis trådløst Internett.
Gratis parkering, enten utenfor Arkivsenter sør eller ved Presteheia idrettsplass (på andre sida av Tretjønnveien 100 meter fra Arkivsenter sør). Buss nr. 22 stopper rett ved arkivsenteret.

Velkommen!