Statsarkivet i Kristiansand er med i Forskernettverk Agder. Nettverket ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Det omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder.

Rådet består av fem personer, deriblant en fra Statsarkivet i Kristiansand. Fra 2007 har rådet arrangert et seminar hver høst - Agderseminaret. Siktemålet er å nå det allmenne publikum med interesse for historie. Seminaret er åpent for alle.

Agderseminaret 2016


Tema: Kommer senere

Sted: Kristiansand.

Tid: Torsdag 13. og fredag 14. oktober 2016.