Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid.

Arkivdagen arrangeres hvert år, vanligvis andre lørdag i november. I 2014 velger vi i Kristiansand en annen dato.

Her kan du lese om Arkivdagen i Norge og Norden.

I Vest-Agder samarbeider Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS  om å arrangere Arkivdagen.


_____________________________________________________________

Arkivdagen 2014 i Kristiansand


Tid: Lørdag 6. desember kl 11-15.

Sted: Arkivsenter sør  , Märthas vei 1, Kristiansand.

Program: Kystkultur. Vi orienterer om lydopptak som vi har av nærmere 200 personer fra hele sørlandskysten født i perioden 1875-1915. Vi spiller også av lydklipp.

Arrangementet er gratis. Åpen lesesal.

Gratis parkering. Buss nr. 22 stopper rett på utsiden.