Avskrifter og fotokopier


Statsarkivet i Kristiansand har en god del kilder/arkivalia som finnes i form av avskrifter og innbundne fotokopier. Hensikten med avskrifter og fotokopier er å unngå slitasje på originalmaterialet. Dessuten gjør avskrifter det lettere for folk flest å tyde kildene når de er med moderne skrift.

Kirkebøker


Alle kirkebøkene og klokkerbøkene for prestegjeldene i Aust-Agder og Vest-Agder fram til rundt 1870 er fotokopiert og bundet inn og står på statsarkivets lesesal.

Agder-brev


Statsarkivet har en god del avskrifter av dokumenter som har vært i privat eie, og som har vært til avskrift hos tidligere Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. Noen av avskriftene er foretatt med skrivemaskin, og noen er med moderne handskrift. Fotokopiene av disse avskriftene er innbundet og står på statsarkivets lesesal. Agder-brevene for Aust-Agder utgjør 25 bind og starter i 1376. For Vest-Agder utgjør de 9 bind og starter i 1467. Tilsammen er det snakk om 1,5 hyllemeter eller ca. 10 000 sider. Vi har også alfabetisk gårdsnavnregister for hvert av de to fylkene og for hvert bind. Noen av dokumentene oppbevares i dag i original i privatarkivene hos oss. Nesten ingen av dokumentene er trykt i Diplomatarium Norvegicum eller andre steder, og de aller fleste dokumentene finnes heller ikke i offentlige arkiver.