Elektroniske arkiver


Statsarkivet i Kristiansand har begynt å ta imot elektroniske arkiver fra statlige virksomheter.