Fotografier

Statsarkivet i Kristiansand har ikke noen egen fotosamling. Det ligger ett og annet fotografi i enkelte offentlige og private arkiver hos oss.

Vi registrerer og skanner fotografier etter hvert som de blir funnet.

Større samlinger av gamle fotografier fra Agder finnes bl.a. hos Vest-Agder-museet  (i Kristiansand) og Aust-Agder kulturhistoriske senter  (i Arendal).