Fotografier


Statsarkivet i Kristiansand har et stort antall fotografier. De ligger spredt i mange offentlige arkiver og særlig i private arkiver hos oss.

Johan Sigvard Berg

Johan Sigvard Berg, f. 20.09.1883. Foto: F. Køhn, Kristiansand, 1903. Oppbevares: Statsarkivet i Kristiansand.

Inntil nå (2014) har vi skannet rundt 5 000 av fotografiene og registrert dem med opplysninger om bl.a. tid, sted og fotograf, der hvor dette er kjent. Men de skannede bildene utgjør bare en liten brøkdel av alle fotografiene våre.

Av de skannede fotografiene har vi publisert omtrent halvparten på Digitale bilder i Agder (DBVA). Der finner du titusener lokalhistoriske foto fra Agder. Spørsmål om DBVA eller gamle fotografier fra Agder, rettes til Vest-Agder-museet/DBVA ved fotograf Arve Lindvig, tlf. 38 12 03 59 / 900 36 619. Det er Vest-Agder-museet som har rollen som fylkesinstitusjon for fotobevaring.

En stor mengde gamle fotografier fra Aust-Agder finnes hos Aust-Agder kulturhistoriske senter.

Vi kommer til å registrere, skanne og publisere flere av fotografiene våre. Det planlegges å etablere en egen, stor fotodatabase for hele Arkivverket, som publikum skal få adgang til på nett.