Kart og tegninger

Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer kart og tegninger av ulik opprinnelse og karakter.

En god del av kartene og tegningene våre er registrert i en database, men ikke alle. Pr. 2010 omfatter databasen ca. 1100 poster (kart/tegninger).

De eldste objektene er håndtegnede originaler. Den eldste originale kartskissen er fra ca. 1680. Ellers inkluderer samlingen 120-130 originalkart fra 1700-tallet og ytterligere et hundretalls slike fram til 1860. Hovedtyngden utgjøres av trykte kart fra 1800- og 1900-tallet.

Geografisk er det først og fremst Kristiansands-området som dominerer, men her finnes også en god del fra andre steder på Agder, foruten spredte kart fra Rogaland og Telemark.

I statsarkivet kan du studere registeret over kartene og også se skannede fargebilder av dem. Når registreringsarbeidet har kommet lenger, tar vi sikte på å legge ut kart-registeret på Internett.

Gamle Agder-kart finnes også hos Aust-Agder kulturhistoriske senter.