Kilder på nett

Noen etterspurte kilder om innbyggerne på Agder er skrevet av elektronisk og finnes på Digitalarkivet. Det gjelder f.eks. folketellingene 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910. På nettet ligger også bl.a. skannede tingbøker, tinglysingsprotokoller (pantebøker og panteregistre) og skifteprotokoller.

Disse og andre digitaliserte kilder finner du på Digitalarkivet.

Men husk: Av alt det som du kan finne av originalkilder i Statsarkivet i Kristiansand, er det under 1 % som er digitalisert og lagt ut på Internett.