Mikrofilm


Statsarkivet i Kristiansand har en god del mikrofilm av Agder-kilder. Noen av kildene oppbevares i original hos oss, mens noen oppbevares i Riksarkivet. I de tilfellene der det er vi som har originalkilden, må publikum bruke film i stedet for originalen. Dette for å hindre slitasje på originalmaterialet.

I tillegg har vi mikrofilmkort av kirkebøker for Telemark og Rogaland. Ellers har vi ikke mikrofilm av arkivsaker for andre fylker.

Men nå er som kjent svært mye av det som finnes på film, digitalisert og lagt på Digitalarkivet.

Oversikt over det som vi har på film for Agder


Lensregnskaper 1592-1660
Fogderegnskaper 1662-1693
Byregnskaper Kristiansand 1664-1790
Jordebøker 1624-1626
Landkommisjonen 1661
Fogdenes manntall 1663-1666
Prestenes manntall 1663-1666
Manntall 1701
Folketelling 1865
Folketelling 1875
Emigrantprotokoller 1873-1927 Kristiansand politikammer
Tingbøker Nedenes sorenskriveri 1677-1701
Tingbøker Vestre Råbyggelag sorenskriveri 1683-1700
Tingbøker Østre Råbyggelag sorenskriveri 1680-1699
Tingbok Kristiansand 1670
Tingbøker Mandal sorenskriveri 1677-1701
Tingbøker Lister sorenskriveri 1657-1701
Skifteprotokoller Nedenes Sorenskriveri 1692-1826
Skifteprotokoller Østre Nedenes sorenskriveri 1825-1857
Skifteprotokoller Vestre Nedenes sorenskriveri 1826-1879
Skifteprotokoller Nedenes sorenskriveri 1852-1892
Skifteprotokoller Arendal byfogdembete 1709-1880
Skifteprotokoller Østre Råbyggelag sorenskriveri 1697-1852
Skifteprotokoller Vestre Råbyggelag sorenskriveri 1697-1881
Skifteprotokoller Mandal sorenskriveri 1667-1887
Skifteprotokoller Lister sorenskriveri 1666-1810
Skifteprotokoller Lyngdal sorenskriveri (1792)1810-1889
Skifteprotokoller Flekkefjord sorenskriveri 1810-1877
Skifteprotokoller Byfogden i Flekkefjord 1844-1885
Skifteprotokoller Kristiansand byskriverembete 1711-1876
Geistlige skifteprotokoller
Prisonfanger 1807-1814
Vielser i Fjære og Grimstad 1903-1933
Mønstringsvesenet 1860-1948
Arendal tollsted 1830-1894
Risør tollsted 1846-1949
Skofteland-diplom 1516-1662
Kirkebøker for sognene i Agder-fylkene fram til rundt 1900-1920
Panteregistre og pantebøker for Agder eldre enn 1950.