Offentlige arkiver


Statlige arkiver

Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer arkivsaker fra alle statlige organ (embeter/kontorer) på Agder. Til sammen er det over 1000 organ. Mange av dem er nedlagt for kort eller lang tid siden.

De eldste statlige arkivene starter på 1500-1600-tallet. Det nyeste som vi normalt har etter statlige organ, er 20-30 år gammelt, men i noen tilfeller også nyere.

De statlige arkivene hos oss utgjør ca. 8000 hyllemeter.

Arkivkatalogene forteller hva som finnes i de forskjellige arkivene. Etter hvert som arkivkatalogene blir ferdige, legger vi dem fortløpende ut på Internett i Felleskatalogen.

Kommunearkiver

Når kommunenes arkiver (etter kommunale etater) er 20-30 år gammelt, blir de avlevert til interkommunale arkivorgan.

Kommunene i Aust-Agder avleverer til Aust-Agder kulturhistoriske senter, mens kommunene i Vest-Agder avleverer til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder.