Privatarkiver

Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer arkivsaker fra rundt 1700 private instanser, f.eks. bedrifter, politiske partier, foreninger og personer.

Til sammen utgjør privatarkivene våre ca. 2000 hyllemeter. Det meste er fra 1800- og 1900-tallet, og en del fra 1600- og 1700-tallet, men svært lite er eldre. Noen av privatarkivene utgjør flere hyllemetre, mens andre bare består av noen få dokumenter.

Det arbeides nå for at kataloger over privatarkivene våre etter hvert skal bli tilgjengelige på Internett.

Noen av privatarkivene er gaver, der statsarkivet står som eier, mens andre er deponert i statsarkivet av eieren. Når et privatarkiv er viktig å få tatt vare på for ettertida, kan det etter avtale leveres til statsarkivet og oppbevares gratis her.

Det må også nevnes at Aust-Agder kulturhistoriske senter oppbevarer mange privatarkiver for Agder. Til en viss grad finnes privatarkiver også i biblioteker og museer på Agder.