Trykte kilder

Noen av de håndskrevne kildene som Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer i original, er også trykt og utgitt i bokform:

Stavanger domkapitels protokoll 1571-1630

(Det Norske Historiske Kildeskriftfond, Christiania 1901.) Domkapitlene ble etter reformasjonen opprettholdt som domstoler i ekteskapssaker og geistlige embetsforseelsessaker. Protokollen er en forhandlings- og domsprotokoll og en del av arkivet fra biskopen i Kristiansand/Agder. Bispesetet for Agder og Rogaland flytta fra Stavanger til Kristiansand i 1684, og protokollen fulgte med da. Originalen omfatter ca. 900 sider. Utgivelsen er på 574 sider pluss register. Dette er for øvrig den eldste protokollen som Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer. Boka er utsolgt. Se bilde av originalen.

Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620

(Agder historielag i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand 1986.) Originalen kalles også "Grågås". Protokollen utgjør en del av arkivet fra biskopen i Kristiansand/Agder. Bispedømmet omfattet på den tida Agder, Rogaland, Hallingdal og Valdres. Bispesetet for Agder og Rogaland flytta fra Stavanger og trådte i funksjon i Kristiansand i 1684, og protokollen fulgte med da. Protokollen inneholder to jordebøker med separat paginering. Den første delen er domkapitlets jordebok og den andre delen biskopens. Utgivelsen er på 295 sider. Boka er utsolgt.

Agdesiden dombok 1636

(Riksarkivaren, Oslo 1998.) Lagtingsprotokollen utgjør 576 sider i original og er en del av arkivet etter lagtinget på Agder. Utgivelsen er på 605 sider inklusiv navneregister, stikkordregister og kart. Boka kan kjøpes ved henvendelse til statsarkivet. Pris: 280 kr.

Kristiansand bytingsprotokoll nr. 1, 1670

(Agder historielag, Kristiansand 1991.) Protokollen utgjør 54 ark i original og er en del av arkivet etter byskriveren i Kristiansand. Utgivelsen er på 137 sider inklusiv fornavnregister, slektsnavnregister, stedsnavnregister, emneregister og sakregister. Boka kan kjøpes ved henvendelse til Agder historielag.

Mandal tingbok nr. 1 og 2, 1677/1684

(Agder historielag, Kristiansand 1992.) Tingbok nr. 1 og 2 er en del av arkivet etter sorenskriveren i Mandal. Protokoll nr. 1 er fra 1677. Den består av 21 ark og dekker østre del av sorenskriveriet, dvs. tingstedene Høllen og Odde. Protokoll nr. 2 er fra 1684. Den består av 92 ark, men mange av dem er ubeskrevne. Protokollen dekker vestre del av sorenskriveriet, dvs. Leirkjær tingsted. Begge protokollene omfatter både ordinære og ekstraordinære tingsamlinger. Utgivelsen er på 133 sider inklusiv fornavnregister, etter- og slektsnavnregister, stedsnavnregister, emne- og stikkordsregister, register over åpne brev og missiver og sakregister. Boka kan kjøpes ved henvendelse til Agder historielag.

Vestre Råbyggelag tingbok nr. 1, 1683

(Agder historielag, Kristiansand 1999.) Protokollen utgjør 219 ark i original og er en del av arkivet etter sorenskriveren i Vestre Råbyggelag. Utgivelsen er på 170 sider inklusiv fornavnregister, slekts- og gårdsnavnregister, stedsnavnregister, emne- og stikkordregister, register over åpne brev og missiver, samt sakregister. Boka kan kjøpes ved henvendelse til Agder historielag.