Bibliotek


I tillegg til arkiver har statsarkivet også en boksamling på over 30 000 bind/publikasjoner. Det meste er registrert i en elektronisk database, som vi kan søke i. Databasen ligger ikke på Internett. De mest brukte bøkene er plassert på lesesalen, men den største delen av boksamlinga står andre steder i huset. De eldste bøkene er fra 1500-tallet.

En del av det som vi har, finnes ikke på andre biblioteker i Kristiansand. Men vi driver ikke med utlån (hjemlån), så bøkene må brukes på lesesalen vår. Vi låner heller ikke ut til - eller inn fra - andre biblioteker.

Mye av boksamlinga dreier seg om historie, både politisk, økonomisk og sosial historie. Vi har mange av flerbindsverkene om norsk historie som er utgitt gjennom tida. Vi har også mye litteratur innen administrasjonshistorie, rettshistorie, kulturhistorie, lokalhistorie, slektshistorie, samt bibliografier, ordbøker og leksika. Vi har også svært mange av lovverkene som er utgitt gjennom tida. Boksamlinga inneholder også noe litteratur innen andre fagemner, dessuten litt skjønnlitteratur som har kommet inn sporadisk som gave.

Vi oppbevarer også flere aviser i papirform, f.eks. Morgenbladet og flere av de største Sørlands-avisene fra tiårene før og etter 1900, men de kan bare unntaksvis lånes ut på lesesalen.

Her er noen få eksempler på hva du finner hos oss:

  • Lokalhistorie: Heimen, bygdebøker for hele Agder, bygdebøker for enkelte andre steder i Norge, lokalhistoriske tidsskrifter for Agder.
  • Historie: Historisk tidsskrift, Dansk Historisk Tidsskrift.
  • Slektshistorie: Norsk slektshistorisk tidsskrift, Personalhistorisk Tidsskrift (Danmark), Danmarks Adels Aarbog.
  • Etnologi og folkeminne: Dugnad, Tradisjon.
  • Kildeutgivelser: Diplomatarium Norvegicum, Norske Rigsregistranter, Regesta Norvegica.
  • Lovverk/rettshistorie: Norsk Lovtidend, Norsk Retstidende.
  • Politikk: Stortingsforhandlinger, Storthingstidende, Departementstidende, Stortingsforhandlinger, Fylkestingsforhandlinger for Aust-Agder og Vest-Agder, Kristiansand bystyres forhandlinger.
  • Annet: Syn og Segn, Folkevennen, Norges offisielle statistikk, Norges offisielle utredninger, Norges statskalender.