Lesesalsreglement

Alminnelige regler

 • Besøkende skriver seg inn i gjesteboka ved hvert besøk.
 • Vesker, mapper, bæreposer o.l. må ikke tas med til arbeidsbordet, men plasseres i låsbare skap på lesesalen.
 • Det er ikke tillatt å spise eller drikke på lesesalen.
 • Det må være arbeidsro på lesesalen. Samtaler må føres i samtalerommet eller vestibylen. Det samme gjelder bruk av mobiltelefon, og den må stå på lydløst ringesignal. Bærbar pc kan brukes på lesesalen.

Utlån på lesesalen

 • Arkivsaker bestilles på blanketter ved hjelp av arkivkatalogene. Lesesalsbetjeningen gir veiledning. Det lånes normalt ut inntil 5 protokoller og 1 arkiveske/pakke om gangen.
 • Alt som står på lesesalen og mikrofilmrommet kan brukes uten å fylle ut blankett. Mikrofilmkort leveres tilbake til lesesalsbetjeningen.
 • Det kan normalt ikke rekvireres arkivsaker senere enn kl. 14.30 til bruk samme dag. Arkivsaker som ønskes brukt på kvelder eller lørdager, må bestilles på forhånd, unntatt pantebøker, kirkebøker og folketellinger.
 • Noen privatarkiver er klausulert. Det samme gjelder mange offentlige arkivsaker fra de siste 100 årene. Lesesalsvakten gir veiledning.
 • Ferdigleste arkivsaker settes på oppsamlingstralle. Det må varsles til lesesalsbetjeningen når noe skal reserveres til en senere dag, og når reserverte arkivsaker er ferdig til bortsetting.

Bruk av arkivsaker

 • Arkivsaker er uerstattelige og må behandles varsomt. Det er viktig å:
  - legge dokumentene tilbake i rett rekkefølge og aldri fjerne noe av innholdet
  - ikke sette merker med penn eller blyant eller lage bretter i arkivsakene
  - ikke bruke arkivsaker som skriveunderlag
  - ikke legge åpne protokoller oppå hverandre.
 • Kopier av arkivsaker kan bestilles i en viss utstrekning. Lesesalsbetjeningen kan orientere om kopierings- og gebyrreglene.
 • Det er tillatt å fotografere uten blits arkivsaker som ikke er klausulert.