Arkivformidlingens gudfar

"Søger man i gamle Skrifter og Dokumenter, finder man, at her har levet en Række interessante og betydelige Mænd, at her har foregaaet mærkelige og skjæbnesvangre Begivenheder; - men hvad ved vi derom?"

Dette skrev Vilhelm Krag på Sørlandet for hundre år siden. Han sier videre: "Dette skal drages frem." Opprettelse av en arkivinstitusjon ville ifølge Krag bli "... til megen Velsignelse for hele vor Landsdel. Af dets gulnede Skatkammer kunne der være trukket frem Kundskab om det og dem, vi til vor egen Skam har glemt".

Allerede den gang var Vilhelm Krag opptatt av å få formidlet arkivkilder fra Sørlandet. Krag vokste opp i Kristiansand. Han var en ivrig talsmann for at det skulle opprettes en arkivinstitusjon på Sørlandet. Det skrev han avisartikler om i 1901 og 1903. Statsarkivet ble etablert først i 1935, to år etter at Krag døde.

Krag mente at en arkivinstitusjon på Sørlandet ville gjøre det mulig å få gravd fram opplysninger om viktige begivenheter som hadde funnet sted i landsdelen og betydningsfulle og kjente personer som hadde bodd her.