I Statsarkivet i Kristiansand finnes det store mengder dokumenter fra andre verdenskrig på Agder. Det dreier seg anslagsvis om rundt en halv million sider.

De ligger i arkivene etter forskjellige statlige organ på Agder, f.eks. fylkesmennene, politiet og sivilforsvaret.

Mesteparten av dokumentene har ikke vært sett eller brukt av noen siden 1940-årene.

Hvert år kommer vi til å presentere noen dokumenter om ulike temaer fra krigen.