Den opprinnelige statsarkivbygningen i Kristiansand, som på folkemunne ble kalt Arkivet, ble brukt av det tyske sikkerhetspolitiet til blant annet torturkammer under krigen.

De fleste som satt som fanger på Arkivet, ble arrestert av politiske/ideologiske grunner. Det vil si at de hadde deltatt i eller hjulpet motstandsbevegelsen. De ble arrestert etter ordre fra tyske okkupasjonsmyndigheter og først satt inn i Kristiansand kretsfengsel.

Andre grunner til arrestasjon kunne være disse:

–som gissel for familie eller venner

–ved feiltakelse, for eksempel forveksling av navn

–på grunn av bosted eller yrke ved større aksjoner

–tilhørighet til en bestemt folkegruppe eller trosretning.

Fangene er registrert i fengselsprotokollene, som ligger i Statsarkivet i Kristiansand. Men der står det bare navn, tidspunkt for arrestasjon, hvem som beordret arrestasjon (for eksempel SD, Sipo eller SS), og tidspunkt for når vedkommende slapp ut eller ble overført til Arkivet eller Grini.

Bildet er fra varetektsprotokollen for Kristiansand kretsfengsel 1943. De to nederste, ekteparet Doller, ble arrestert fordi de var av jødisk herkomst, noe man må gå til andre kilder for å finne ut.

Slike opplysninger som vist på bildet, er offentliggjort i publiserte fangeprotokoller og på nettsidene til Stiftelsen Arkivet. Se mer om dette her:

http://www.stiftelsen-arkivet.no/fangeregister

Hva de politiske fangene hadde gjort, framgår normalt ikke av materiale som ligger i Statsarkivet i Kristiansand. Opplysninger om dette kan ha blitt nedskrevet av okkupanten på Arkivet under avhørene, men det tyske sikkerhetspolitiet brente selv arkivene sine utenfor arkivbygningen ved kapitulasjonen.

I landssvikarkivet i Riksarkivet finnes det opplysninger om hva mange av de politiske fangene hadde utført under okkupasjonen. Slik informasjon framkom ofte under vitneavhør i landssviksakene etter krigen. Ofte vet man ikke i utgangspunktet hvilken landssviksak som har opplysninger om en bestemt motstandsperson eller politisk fange, men enkelte ganger kan det være i saken mot den landssvikeren som anga eller avhørte den arresterte.